cần bàn con gà peru lai mỹ đẹt
số 1 : gà que nghệ peru lai mỹ 50-50 gà 12 tháng nặng 1kg6 thích hợp đỗ gà tre giá 3tr/con
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
số 2 : gà que nghệ mỹ lai peru 50-50 gà 7 tháng nặng khoảng 1kg4 thích hợp đỗ gà tre 4tr/con
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
nhà gần ngã 4 An Sương - ngay chợ Lạc Quang - LH 0908982088