Minh đang cần thanh lý 3 bé nhím kiểng và 1 bé hamster.
1 bé nhím màu trắng.(cái) 160k (3 tháng).
1 bé nhím màu cafe.(đực) 170k (3 tháng).
1 bé nhím màu trắng vàng.(cái) 170k (3 tháng).
1 bé hamster vàng chanh mắt đỏ (cái) 100k (2 tháng).
Chợ gò vấp 0995512410