cần bán 2 hdd 2tb 1 cái wd truy xuất chậm, 1 cái platium doc ghi nhanh bị bad khúc đầu nên ko cài hdh dc
8 ổ scsi cho server moi o 36g fujisu
tất cả 1tr
liên hệ 0912694737 q10 thành thái