Tình hình là có ông bác cần bán ngôi nhà gỗ 3 gian còn bộ khung gồm có 12 cột , và giàn kèo . tại đất đỏ - br vt . được cất năm 1917 . vì nhu cầu xây nhà mới nên tháo bớt 3 gian để xây , mới tháo và cất được khoảng 18 tháng .
Giới thiệu sơ :
12 cột đường kính ~25 gỗ căm xe ,
Giàn kèo gồm , bằng lăng ,gõ đỏ , cẩm .
Hình ảnh thực tế mọi người tham khảo.


- 3 gian còn lại làm nhà thờ tổ .


  • Ban đầu là 6 gian , tháo ra 3 gian làm nhà ở và 3 gian còn lại để làm nhà tổ.


Cuối cùng là giá ra di cho ngôi nhà cổ này là 120 triệu . vì muốn bán liền nên để giá bán rẻ và không bớt.
Vui lòng liên hệ :
Mr hoàn : 0907 544 633
Thủ đức , HCM ( xem nhà tại đất đỏ , br – vt )