bán 0969 246 642 giá 1,5 triêu ai kết lh 0969 26 8888