CTy TNHH TM-DV Linh Kiện Tốc Độ
Giao hàng tận nơi
ĐT: 01649.549.993 ( khánh )
yahoo: khanhdd0691


USBUSB Kingston 4G Chính hãng : Giá 105.000 vnd Mã Sản Phẩm : T48 [IMG]
http://i1280.photobucket.com/albums/...ps43f7adb4.png[/IMG]
USB Kingston 8G Chính hãng : Giá 130.000 vnd Mã Sản Phẩm : T49 [IMG] D:\linhkien\USB\123.png[/IMG]
USB Kingston 16G Chính hãng : Giá 215.000 vnd Mã Sản Phẩm : T50 [IMG] D:\linhkien\USB\123.png[/IMG]
USB Silicon 4G Chính hãng : Giá 115.000 vnd Mã Sản Phẩm : T43 [IMG] D:\linhkien\USB\4.png[/IMG]
USB Silicon 4G Chính hãng : Giá 115.000 vnd Mã Sản Phẩm : T44 [IMG] D:\linhkien\USB\5.png[/IMG]
USB Transcend 4G Chính hãng : Giá 105.000 vnd Mã Sản Phẩm : T45 [IMG] D:\linhkien\USB\678.png[/IMG]
USB Transcend 8G Chính hãng : Giá 130.000 vnd Mã Sản Phẩm : T46 [IMG] D:\linhkien\USB\678.png[/IMG]
USB Transcend 16G Chính hãng : Giá 215.000 vnd Mã Sản Phẩm : T47 [IMG] D:\linhkien\USB\678.png[/IMG]
USB 3G HSDPA 7.2Mbps Chính hãng : Giá 300.000 vnd Mã Sản Phẩm : T51 [IMG] D:\linhkien\USB\9.png[/IMG]
USB PQI 16G : Giá235.000 vnd Mã Sản Phẩm : T52 [IMG] D:\linhkien\USB\10.png[/IMG]Tai Nghe
Gatetion Gh 601 : Giá 60.000 vnd Mã Sản Phẩm : T55 [IMG]D:\1.png[/IMG]
Gatetion H 310 : Giá 65.000 vnd Mã Sản Phẩm : T56 [IMG]D:\2.png[/IMG]
Gatetion Gh 740 : Giá 87.000 vnd Mã Sản Phẩm : T57 [IMG]D:\3.png[/IMG]
Gatetion H 330 : Giá 90.000 vnd Mã Sản Phẩm : T58 [IMG]D:\4.png[/IMG]
Gatetion Gh 770 : Giá 95.000 vnd Mã Sản Phẩm : T59 [IMG]D:\5.png[/IMG]
Nhét tai Sony Q89 : Giá 33.000 vnd Mã Sản Phẩm : T60 [IMG]D:\6.png[/IMG]
Nhét tai Sony 184 : Giá 27.000 vnd Mã Sản Phẩm : T61 [IMG]D:\7-8.png[/IMG]
Nhét tai Sony 189 : Giá 40.000 vnd Mã Sản Phẩm : T62 [IMG]D:\7-8.png[/IMG]
Nhét tai Sony nhiều màu : Giá 18.000 vnd Mã Sản Phẩm : T63 [IMG]D:\9.png[/IMG]
Beat Hộp Giấy Nhét Tai : Giá 30.000 vnd Mã Sản Phẩm : T64[IMG]D:\10.png[/IMG]
Beat Hộp Giấy Nhét Tai : Giá 35.000 vnd Mã Sản Phẩm : T65 [IMG]D:\11.png[/IMG]
Tai Nghe Sony : Giá 18.000 vnd Mã Sản Phẩm : T66 [IMG]D:\12.png[/IMG]
Tai Nghe Genius 905 Mic Trên Dây : Giá 40.000 vnd Mã Sản Phẩm : T67 [IMG]D:\13.png[/IMG]
Tai Nghe KOMIC 005 Mic Trên Dây : Giá 33.000 vnd Mã Sản Phẩm : T68[IMG]D:\14.png[/IMG]
Tai Nghe KOMIC 808 Mic Trên Dây : Giá 39.000 vnd Mã Sản Phẩm : T69[IMG]D:\15.png[/IMG]
Tai Nghe Somic 440 Tray : Giá 47.000 vnd Mã Sản Phẩm : T70 [IMG]D:\16.png[/IMG]
Tai Nghe Somic 808 Tray : Giá 50.000 vnd Mã Sản Phẩm : T71 [IMG]D:\17-18.png[/IMG]
Tai Nghe Somic 991 Tray : Giá 53.000 vnd Mã Sản Phẩm : T72 [IMG]D:\17-18.png[/IMG]
Tai Nghe Huyndai 500 Box : Giá 57.000 vnd Mã Sản Phẩm : T73 [IMG]D:\19.png[/IMG]
Tai Nghe Ovann 6006MV : Giá 85.000 vnd Mã Sản Phẩm : T74 [IMG]D:\20.png[/IMG]
Tai Nghe Ovann 6020MV : Giá 80.000 vnd Mã Sản Phẩm : T75 [IMG]D:\21.png[/IMG]
Tai Nghe Ovann 750MV : Giá 62.000 vnd Mã Sản Phẩm : T76 [IMG]D:\22.png[/IMG]
Bàn Phím
Bàn phím Venr 1160M PS/2 Chính Hãng : Giá 82.000 vnd Mã Sản Phẩm : T78 [IMG]D:\linhkien\banphim\1.png[/IMG]
Bàn phím Apple USB Mini Chính Hãng : Giá 102.000 vnd Mã Sản Phẩm : T79 [IMG]D:\linhkien\banphim\2.png[/IMG]
Bàn phím Delux 6000P PS/2 Chính Hãng : Giá 97.000 vnd Mã Sản Phẩm : T80 [IMG]D:\linhkien\banphim\3.png[/IMG]
Bàn phím Delux 6000P USB Chính Hãng : Giá 102.000 vnd Mã Sản Phẩm : T81 [IMG]D:\linhkien\banphim\4.png[/IMG]
Bàn phím Delux 6100P PS/2 Chính Hãng : Giá 92.000 vnd Mã Sản Phẩm : T82 [IMG]D:\linhkien\banphim\5.png[/IMG]
Bàn phím IBM Mini : Giá 67.000 vnd Mã Sản Phẩm : T83 [IMG]D:\linhkien\banphim\6.png[/IMG]
Bàn phím và Chuột Huyndai KM201T PS/2 Chính hãng : Giá 117.000 vnd Mã Sản Phẩm : T84 [IMG]D:\linhkien\banphim\7.png[/IMG]
Bàn phím và Chuột Colovic Giá 107.000 vnd Mã Sản Phẩm : T85 [IMG]D:\linhkien\banphim\8.png[/IMG]
Bàn phím Dẻo : Giá 77.000 vnd Mã Sản Phẩm : T86 [IMG]D:\linhkien\banphim\9.png[/IMG]
Bàn phím Mitsumi Đen USB : Giá 72.000 vnd Mã Sản Phẩm : T87 [IMG]D:\linhkien\banphim\10.png[/IMG]
Bàn phím Mitsumi Đen PS/2 : Giá 87.000 vnd Mã Sản Phẩm : T88 [IMG]D:\linhkien\banphim\11.png[/IMG]
Bàn phím Mitsumi Đen USB : Giá 87.000 vnd Mã Sản Phẩm : T89 [IMG]D:\linhkien\banphim\12.png[/IMG]
Bàn phím Mitsumi Đen Tiếng Hoa PS/2 : Giá 107.000 vnd Mã Sản Phẩm : T90 [IMG]D:\linhkien\banphim\13.png[/IMG]
Bàn phím JetWay PS/2 Chính hãng : Giá 63.000 vnd Mã Sản Phẩm : T91 [IMG]D:\linhkien\banphim\14.png[/IMG]
Bàn phím JetWay USB Chính hãng : Giá 70.000 vnd Mã Sản Phẩm : T92 [IMG]D:\linhkien\banphim\15.png[/IMG]
Bàn phím Genius 110 PS/2 Chính hãng : Giá 82.000 vnd Mã Sản Phẩm :T93 [IMG]D:\linhkien\banphim\16.png[/IMG]
Bàn phím Genius 110 USB Chính hãng : Giá 103.000 vnd Mã Sản Phẩm : T94 [IMG]D:\linhkien\banphim\17.png[/IMG]
Bàn phím Venr 1160M USB Chính hãng : Giá 87.000 vnd Mã Sản Phẩm : T95 [IMG]D:\linhkien\banphim\18.png[/IMG]
Bàn phím Apple USB Chính hãng : Giá 107.000 vnd Mã Sản Phẩm : T96 [IMG]D:\linhkien\banphim\19.png[/IMG]
Chuột
Chuột DELL/LOGITECH : Giá 60.000 vnd Mã Sản Phẩm : T98 [IMG]D:\linhkien\chuot\1.png[/IMG]
Chuột Venr V120 Game chính hãng : Giá 62.000 vnd Mã Sản Phẩm : T99 [IMG]D:\linhkien\chuot\2.png[/IMG]
Chuột Venr V760 Dây Rút chính hãng : Giá 75.000 vnd Mã Sản Phẩm : T100 [IMG]D:\linhkien\chuot\3.png[/IMG]
Chuột không dây Apple Hộp giấy : Giá 85.000 vnd Mã Sản Phẩm : T101 [IMG]D:\linhkien\chuot\4.png[/IMG]
Chuột không dây Apple Hộp nhựa : Giá 90.000 vnd Mã Sản Phẩm : T102 [IMG]D:\linhkien\chuot\5.png[/IMG]
Chuột không dây Sony Vaio Hộp Nhựa : Giá 85.000 vnd Mã Sản Phẩm : T103 [IMG]D:\linhkien\chuot\6.png[/IMG]
Chuột không dây Logitech : Giá 100.000 vnd Mã Sản Phẩm : T104 [IMG]D:\linhkien\chuot\7.png[/IMG]
Chuột không dây imation MCW-3550 : Giá 190.000 vnd Mã Sản Phẩm : T105 [IMG]D:\linhkien\chuot\8.png[/IMG]
Chuột không dây imation MCW-3150 : Giá 190.000 vnd Mã Sản Phẩm : T106 [IMG]D:\linhkien\chuot\9.png[/IMG]
Chuột không dây Microsoft Nano Xếp : Giá 119.000 vnd Mã Sản Phẩm : T107 [IMG]D:\linhkien\chuot\10.png[/IMG]
Chuột không dây Delux Chính hãng : Giá 198.000 vnd Mã Sản Phẩm : T108 [IMG]D:\linhkien\chuot\11.png[/IMG]
Chuột không dây HP/Sony : Giá 95.000 vnd Mã Sản Phẩm : T109 [IMG]D:\linhkien\chuot\12.png[/IMG]
Chuột và bàn phím không dây Apple : Giá 280.000 vnd Mã Sản Phẩm : T110 [IMG]D:\linhkien\chuot\13.png[/IMG]
Chuột Mitsumi 6603 USB trắng/đen : Giá 33.000 vnd Mã Sản Phẩm : T111 [IMG]D:\linhkien\chuot\14.png[/IMG]
Chuột Mitsumi 6603 USB Dây Rút : Giá 37.000 vnd Mã Sản Phẩm : T112 [IMG]D:\linhkien\chuot\15.png[/IMG]
Chuột Mitsumi 6703 USB/Ps/2 : Giá 77.000 vnd Mã Sản Phẩm : T113[IMG]D:\linhkien\chuot\16.png[/IMG]
Chuột Genius Mini USB : Giá 46.000 vnd Mã Sản Phẩm :T114 [IMG]D:\linhkien\chuot\17.png[/IMG]
Chuột Delux DLM-363B USB nhiều màu : Giá 85.000 vnd Mã Sản Phẩm : T115 [IMG]D:\linhkien\chuot\18.png[/IMG]
Chuột Delux DLM-375 PS/2 : Giá 60.000 vnd Mã Sản Phẩm :T116 [IMG]D:\linhkien\chuot\19.png[/IMG]
Chuột Delux DLM-377 USB : Giá 85.000 vnd Mã Sản Phẩm : T117 [IMG]D:\linhkien\chuot\20.png[/IMG]
Chuột Vtech dây rút USB nhiều màu : Giá 67.000 vnd Mã Sản Phẩm : T118[IMG]D:\linhkien\chuot\21.png[/IMG]
Chuột Vtech USB nhiều màu : Giá 70.000 vnd Mã Sản Phẩm : T119 [IMG]D:\linhkien\chuot\22.png[/IMG]
Chuột Disney dây rút nhiều màu : Giá 75.000 vnd Mã Sản Phẩm : T120 [IMG]D:\linhkien\chuot\23.png[/IMG]
Chuột Genius OP-120 PS/2 chính hãng : Giá 62.000 vnd Mã Sản Phẩm : T121 [IMG]D:\linhkien\chuot\24.png[/IMG]
Chuột Genius OP-120 USB chính hãng : Giá 72.000 vnd Mã Sản Phẩm : T122 [IMG]D:\linhkien\chuot\25.png[/IMG]
Chuột máy tính DELL 1200DPI : Giá 60.000 vnd Mã Sản Phẩm : T123 [IMG]D:\linhkien\chuot\26.png[/IMG]
Chuột Logitech hợp nhựa : Giá 60.000 vnd Mã Sản Phẩm : T124 [IMG]D:\linhkien\chuot\27.png[/IMG]
Chuột Philip PS/2 chính hãng : Giá 36.000 vnd Mã Sản Phẩm : T125 [IMG]D:\linhkien\chuot\28.png[/IMG]
Chuột Philip USB chính hãng : Giá 40.000 vnd Mã Sản Phẩm : T126 [IMG]D:\linhkien\chuot\29.png[/IMG]
Chuột DELL/HP/TOSHIBA/COMPAD : Giá 34.000 vnd Mã Sản Phẩm : T127 [IMG]D:\linhkien\chuot\30.png[/IMG]
Chuột Lenovo/DELL/HP/Sony/Ac : Giá 60.000 vnd Mã Sản Phẩm : T128 [IMG]D:\linhkien\chuot\31.png[/IMG]
Chuột HP dây rút hộp giấy USB : Giá 45.000 vnd Mã Sản Phẩm : T129 [IMG]D:\linhkien\chuot\32.png[/IMG]
Chuột và bàn phím Jway Jk 8225 : Giá 115.000 vnd Mã Sản Phẩm : T130 [IMG]D:\linhkien\chuot\33.jpg[/IMG]
Loa
Loa Sonic SN-405 chính hãng : Giá 95.000vnd Mã Sản Phẩm: T132 [IMG] D:\linhkien\loa\1.png[/IMG]
Loa Mini Speaker K-100 : Giá 105.000vnd Mã Sản Phẩm: T133 [IMG] D:\linhkien\loa\2.png[/IMG]
Loa Mini Speaker K-300 : Giá 70.000vnd Mã Sản Phẩm: T134 [IMG] D:\linhkien\loa\3.png[/IMG]
Loa Mini Speaker G-101 : Giá 70.000vnd Mã Sản Phẩm: T135 [IMG] D:\linhkien\loa\4.png[/IMG]
Loa Multimedia Speaker G-107 : Giá 125.000vnd Mã Sản Phẩm: T136 [IMG] D:\linhkien\loa\5.png[/IMG]
Loa Multimedia Speaker TS-105 xoay 180 : Giá 100.000vnd Mã Sản Phẩm: T137 [IMG] D:\linhkien\loa\6.png[/IMG]
Loa Multimedia Speaker TS-101B : Giá 60.000vnd Mã Sản Phẩm: T138 [IMG] D:\linhkien\loa\7.png[/IMG]
Loa Multimedia Speaker E-138 : Giá 70.000vnd Mã Sản Phẩm: T139 [IMG] D:\linhkien\loa\8.jpg[/IMG]
Loa Vicker VK-630S : Giá 60.000vnd Mã Sản Phẩm: T140 [IMG] D:\linhkien\loa\9.png[/IMG]
Loa Betaudio : Giá 110.000vnd Mã Sản Phẩm: T141 [IMG] D:\linhkien\loa\10.png[/IMG]
Loa Home Sound 208 Gỗ chính hãng 2.0 : Giá 155.000vnd Mã Sản Phẩm: T142 [IMG] D:\linhkien\loa\11.jpg[/IMG]
Loa Home Sound 322 chính hãng 2.1 : Giá 295.000vnd Mã Sản Phẩm: T143 [IMG] D:\linhkien\loa\12.png[/IMG]
Loa Home Sound 315 chính hãng 2.1 : Giá 305.000vnd Mã Sản Phẩm: T144 [IMG] D:\linhkien\loa\12.png[/IMG]
Loa Delux DLS-X501 : Giá 330.000vnd Mã Sản Phẩm: T145 [IMG] D:\linhkien\loa\14.png[/IMG]
Loa SoundMax A140/A150 chính hãng 2.0 : Giá 180.000vnd Mã Sản Phẩm: T146 [IMG] D:\linhkien\loa\15.png[/IMG]
Loa dung thẻ SU-02 : Giá 130.000vnd Mã Sản Phẩm: T147 [IMG] D:\linhkien\loa\16.png[/IMG]
Loa dung thẻ SU-05 : Giá 130.000vnd Mã Sản Phẩm: T148 [IMG] D:\linhkien\loa\17.png[/IMG]
Loa dung thẻ SU-10 : Giá 160.000vnd Mã Sản Phẩm: T149 [IMG] D:\linhkien\loa\18.png[/IMG]
Loa dung thẻ SU-11 : Giá 160.000vnd Mã Sản Phẩm: T150 [IMG] D:\linhkien\loa\19.png[/IMG]
Loa dung thẻ SL-A4 : Giá 250.000vnd Mã Sản Phẩm: T151 [IMG] D:\linhkien\loa\20.png[/IMG]
Loa dung thẻ SL-A6 : Giá 310.000vnd Mã Sản Phẩm: T152 [IMG] D:\linhkien\loa\21.png[/IMG]
Loa dung thẻ UM-69 : Giá 240.000vnd Mã Sản Phẩm: T153 [IMG] D:\linhkien\loa\22.png[/IMG]
Loa dung thẻ UM-66 : Giá 250.000vnd Mã Sản Phẩm: T154 [IMG] D:\linhkien\loa\23.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt
Đế Tản Nhiệt Laptop 2 fan xếp : Giá 35.000vnd Mã Sản Phẩm : T156 [IMG] D:\linhkien\quat\12.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop 788 2 fan xếp : Giá 72.000vnd Mã Sản Phẩm : T157 [IMG] D:\linhkien\quat\12.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop IS630 : Giá 102.000vnd Mã Sản Phẩm : T158 [IMG] D:\linhkien\quat\3.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop IS760 : Giá 162.000vnd Mã Sản Phẩm : T159 [IMG] D:\linhkien\quat\4.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop IS790 : Giá 112.000vnd Mã Sản Phẩm : T160 [IMG] D:\linhkien\quat\5.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop 580 : Giá 142.000vnd Mã Sản Phẩm : T161 [IMG] D:\linhkien\quat\6.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop CoolerMaster 5218-588 : Giá 92.000vnd Mã Sản Phẩm : T162 [IMG] D:\linhkien\quat\7.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop CoolerMaster 788 : Giá 127.000vnd Mã Sản Phẩm : T163 [IMG] D:\linhkien\quat\8.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop CoolerMaster 580 : Giá 132.000vnd Mã Sản Phẩm : T164 [IMG] D:\linhkien\quat\9.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop H-004 : Giá 35.000vnd Mã Sản Phẩm : T165 [IMG] D:\linhkien\quat\10.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop XCM-738 : Giá 57.000vnd Mã Sản Phẩm : T166 [IMG] D:\linhkien\quat\11.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop X-500 : Giá 107.000vnd Mã Sản Phẩm : T167 [IMG] D:\linhkien\quat\122.png[/IMG]
Đế Tản Nhiệt Laptop X300 : Giá 51.000vnd Mã Sản Phẩm : T168 [IMG] D:\linhkien\quat\13.png[/IMG]
Webcam
Webcam Colovis 2005 tự nhận : Giá 60.000vnd Mã sản Phẫm : T170 [IMG] D:\linhkien\webcam\1.png[/IMG]
Webcam 1 chân 1.3 pixel tự nhận : Giá 60.000vnd Mã sản Phẫm : T171 [IMG] D:\linhkien\webcam\2.png[/IMG]
Webcam 1 chân 1.3 pixel tự nhận co Micro : Giá 60.000vnd Mã sản Phẫm : T172 [IMG] D:\linhkien\webcam\3.png[/IMG]
Webcam Ca heo inox : Giá 140.000vnd Mã sản Phẫm : T173 [IMG] D:\linhkien\webcam\4.png[/IMG]
Webcam tự nhận nòng sung inox : Giá 110.000vnd Mã sản Phẫm : T174 [IMG] D:\linhkien\webcam\5.png[/IMG]
Webcam tự nhận loại sunrise color : Giá 85.000vnd Mã sản Phẫm : T175 [IMG] D:\linhkien\webcam\6.png[/IMG]
Webcam Robo : Giá 60.000vnd Mã sản Phẫm : T176 [IMG] D:\linhkien\webcam\7.png[/IMG]
Cáp
Cáp loại tốt 1.5m : Giá 10.000vnd Mã Sản Phẩm:T178 [IMG] D:\linhkien\daycap\1.png[/IMG]
Cáp loại tốt 5m : Giá 20.000vnd Mã Sản Phẩm:T179 [IMG] D:\linhkien\daycap\2.png[/IMG]
Cáp loại tốt 15m : Giá 40.000vnd Mã Sản Phẩm:T180 [IMG] D:\linhkien\daycap\3.png[/IMG]
Cáp loại tốt 10m : Giá 30.000vnd Mã Sản Phẩm:T181 [IMG] D:\linhkien\daycap\4.png[/IMG]
Cáp loa 3Ly ra loa 2 đầu bông sen 1.5m : Giá 15.000vnd Mã Sản Phẩm: T182 [IMG] D:\linhkien\daycap\5.png[/IMG]
Cáp loa 3Ly ra loa 2 đầu bông sen 3 m : Giá 20.000vnd Mã Sản Phẩm: T183 [IMG] D:\linhkien\daycap\6.png[/IMG]
Cáp USB-Parallel (Y121) Giá 120.000vnd Mã Sản Phẩm : T184 [IMG] D:\linhkien\daycap\7.png[/IMG]
Cáp USB-Parallel (Y120) Giá 120.000vnd Mã Sản Phẩm : T185 [IMG] D:\linhkien\daycap\8.png[/IMG]
Cáp USB-Com 9 Unitek (Y105A) Giá 120.000vnd Mã Sản Phẩm : T186 [IMG] D:\linhkien\daycap\9.png[/IMG]
Cáp USB 1.5m Giá 20.000vnd Mã Sản Phẩm : T187 [IMG] D:\linhkien\daycap\10.png[/IMG]
Cáp USB 3m Giá 35.000vnd Mã Sản Phẩm : T188 [IMG] D:\linhkien\daycap\11.png[/IMG]
Cáp USB 5m Giá 45.000vnd Mã Sản Phẩm : T189 [IMG] D:\linhkien\daycap\12.png[/IMG]
Dụng Cụ Khác
Kính xem phim 3D Gọng nhựa tôt Giá: 37.000vnd Mã Sản Phẫm: T191 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\1.png[/IMG]
Miếng bảo vệ bàn phím laptop 14”-16” Giá: 14.000vnd Mã Sản Phẫm: T192 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\2.png[/IMG]
Bộ rửa màn hình LCD, laptop 4 in 1 Giá: 19.000vnd Mã Sản Phẫm: T193 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\3.png[/IMG]
Bộ rửa màn hình LCD, laptop 6 in 1 Giá: 37.000vnd Mã Sản Phẫm: T194 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\4.png[/IMG]
Bộ rửa màn hình LCD, laptop Giá: 62.000vnd Mã Sản Phẫm: T195 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\5.png[/IMG]
Thiết bị hút bụi KEYOARD/Laptop Giá: 32.000vnd Mã Sản Phẫm: T196 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\6.png[/IMG]
Thiết bị hút bụi Electric Blower Giá: 237.000vnd Mã Sản Phẫm: T197 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\7.png[/IMG]
Tay Game đơn rung 2008 Giá: 67.000vnd Mã Sản Phẫm: T198 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\8.png[/IMG]
Tay Game đơn rung Micro kingdom 851S Giá: 82.000vnd Mã Sản Phẫm: T199 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\9.png[/IMG]
Tay Game đơn rung Senze SZ-702 Giá: 102.000vnd Mã Sản Phẫm: T200 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\10.png[/IMG]
Tay Game Đôi rung màu đen Giá: 107.000vnd Mã Sản Phẫm: T201 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\11.png[/IMG]
Tay Game Đôi rung màu trắng Giá: 142.000vnd Mã Sản Phẫm: T202 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\12.png[/IMG]
Đầu lộc thẻ nhớ Reader Mini Kingston mốc khóa Giá: 14.000vnd Mã Sản Phẫm: T203 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\13.png[/IMG]
Đầu lộc thẻ nhớ Reader All in on-RD539 Giá: 17.000vnd Mã Sản Phẫm: T204 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\14.png[/IMG]
Đầu lộc thẻ nhớ Reader All in on-Xoay Giá: 19.000vnd Mã Sản Phẫm: T205 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\15.png[/IMG]
Dây nguồn 2 chân đầu tròn Giá: 12.000vnd Mã Sản Phẫm: T206 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\16.png[/IMG]
Bộ vít đa dụng JK-6039 Giá: 52.000vnd Mã Sản Phẫm: T207 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\17.png[/IMG]
Bộ vít đa dụng TE-6032 Giá: 42.000vnd Mã Sản Phẫm: T208 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\18.png[/IMG]
Đầu chia VGA Splitter 2 Port Giá: 152.000vnd Mã Sản Phẫm: T209 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\19.png[/IMG]
Đầu chia VGA Splitter 4 Port Giá: 187.000vnd Mã Sản Phẫm: T210 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\20.png[/IMG]
Đầu chia VGA Splitter 8 Port Giá: 287.000vnd Mã Sản Phẫm: T211 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\21.png[/IMG]
Đầu RJ11 100đầu/hộp Giá: 42.000vnd Mã Sản Phẫm: T212 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\22.png[/IMG]
Kiềm bấm đầu dây mạng 568 Giá: 47.000vnd Mã Sản Phẫm: T213 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\23.png[/IMG]
Vòng số đánh đầu dây mạng/hộp Giá: 42.000vnd Mã Sản Phẫm: T214 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\24.png[/IMG]
Hộp test Cable RJ45 Giá: 57.000vnd Mã Sản Phẫm: T215 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\25.png[/IMG]
Hộp test Cable RJ45&USB Giá: 82.000vnd Mã Sản Phẫm: T216 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\26.png[/IMG]
Đầu RJ 45 AMP 100đầu/hộp Giá: 37.000vnd Mã Sản Phẫm: T217 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\27.png[/IMG]
Đầu RJ 45 AMP 100đầu/hộp Giá: 47.000vnd Mã Sản Phẫm: T218 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\28.png[/IMG]
Đầu RJ 45 Chống nhiễu 100đầu/hộp Giá: 67.000vnd Mã Sản Phẫm: T219 [IMG] D:\linhkien\dungcukhac\29.jpg[/IMG]
Ram [IMG]D:\linhkien\ram\1.png[/IMG]DDRam - 2G - Bus 1333MHz (Kingston) : Giá 205.000 vnd Mã Sản Phẩm :T2
DDRam - 4G - Bus 1333Mhz (Kingston) : Giá 405.000 vnd Mã Sản Phẩm :T3
DDRam - 1G - Bus 1333MHz (Kingston) : Giá 150.000 vnd Mã Sản Phẩm :T1
DDRam - 1G - Bus 800MHz (Kingston) : Giá 283.000 vnd Mã Sản Phẩm :T6 Chính hãng
DDRam - 2G - Bus 800MHz (Kingston) : Giá 570.000 vnd Mã Sản Phẩm : T7 Chính hãng
DDRam - 2G - Bus 800MHz (Kingston) : Giá 480.000 vnd Mã Sản Phẩm : T8
DDRam - 1G - Bus 800MHz (Dynet) : Giá 260.000 vnd Mã Sản Phẩm : T4 Chính hãng
DDRam - 2G - Bus 1333MHz (Dynet) : Giá 217.000 vnd Mã Sản Phẩm : T5 Chính hãng
DDRam - 1G - Bus 800MHz (ADATA) : Giá 250.000 vnd Mã Sản Phẩm : T9 Chính hãng
DDRam - 2G - Bus 800MHz (ADATA) : Giá 460.000 vnd Mã Sản Phẩm : T10 Chính hãng
DDRam - 2G - Bus 1333MHz (Kingmax) : Giá 260.000 vnd Mã Sản Phẩm : T11 Chính hãng
DDRam - 4G - Bus 1333MHz (Kingmax) : Giá 460.000 vnd Mã Sản Phẩm : T12 Chính hãng

Ổ Cứng [IMG] D:\linhkien\ocung\1.png[/IMG]
HD Hdd Seagate 80Gb Sata : Giá 430.000 vnd Mã Sản Phẩm : T16
HD Hdd Seagate 160Gb Sata : Giá 640.000 vnd Mã Sản Phẩm : T17
HD Hdd Seagate 80Gb Sata : Giá 780.000 vnd Mã Sản Phẩm : T18 (Chính hãng )
HD Hdd Western 80Gb Sata : Giá 535.000 vnd Mã Sản Phẩm : T19
HD Hdd Western 160Gb Sata : Giá 850.000 vnd Mã Sản Phẩm : T20
HD Hdd Western 250Gb Sata : Giá 1.100.000 vnd Mã Sản Phẩm :T21
HD Hdd Western 320Gb Sata : Giá 1.230.000 vnd Mã Sản Phẩm : T22
HD Hdd Western 500Gb Sata : Giá 1.280.000 vnd Mã Sản Phẩm : T23
HD Hdd Maxtor 40Gb Ata : Giá 165.000 vnd Mã Sản Phẩm : T24
HD Hdd Samsung 80Gb Sata : Giá 430.000 vnd Mã Sản Phẩm :T25
HD Hdd Samsung 160Gb Sata : Giá 730.000 vnd Mã Sản Phẩm :T26
HD Hdd Seagate 40Gb Ata : Giá 200.000 vnd Mã Sản Phẩm :T27

Ổ Đĩa [IMG] D:\linhkien\odia\1.png[/IMG]
DVD Asus 18x Sata Box : Giá 310.000 vnd Mã Sản Phẩm : T29
DVD-RW LG Sata Tray : Giá 415.000 vnd Mã Sản Phẩm : T30 Chính hãng
DVD Samsung Sata Tray : Giá 290.000 vnd Mã Sản Phẩm : T31 Chính hãng
DVD RW Samsung Sata Tray : Giá 350.000 vnd Mã Sản Phẩm : T32 Chính hãng
DVD Samsung Ata Tray : Giá 180.000 vnd Mã Sản Phẩm : T33
DVD LG 18x Sata Tray : Giá 300.000 vnd Mã Sản Phẩm : T34 Chính hãng

Cad VGA ( cad màn hình ) [IMG] D:\linhkien\VGA\1.png[/IMG]
Vga PCI Exp GT430 1GB 128Bit DDR3 Box : Giá 780.000 vnd Mã Sản Phẩm : T36
Vga PCI Exp NGT210 1GB 64Bit DDR3 HDMI Box : Giá 740.000 vnd Mã Sản Phẩm : T37
Vga PCI Exp BIOSTAR 1GB Box : Giá 830.000 vnd Mã Sản Phẩm : T38 Chính hãng
Vga PCI Exp Gigabyte N210TC 64Bit 1GB : Giá 830.000 vnd Mã Sản Phẩm : T39 Chính hãng
Vga PCI Exp Gigabyte N220TC 128Bit 1GB : Giá 1.310.000 vnd Mã Sản Phẩm : T40 Chính hãng