hàng xài good:
pentium D 2,8g e này 2 nhân thật
main chip intel 865
vga,sound,lan onboard
ddram 512m + 256m
hdd samsung 40g êm good
cd LG good
máy đang chạy win xp và các ứng dụng văn phòng,xem phim ầm ầm
giá:680 ngàn
cho xài thử 24h money back và bao test 1 tuần
hình thật: