Tình hình do chuyển nhà cần bán 1 con trăn 3kg giá 1.2 luôn lồng sắt.

Bán gà mái C:\Users\Long\Desktopmĩ lai peru 1,1kg giá : 1.5tr

liên hệ sdt:0972872258 găp long 25t
dịa chỉ:ấp 1 lộc diền lộc ninh bình phước