Optibay Nimitz - Khay gắn thêm 1 ổ cứng cho Laptop
Bạn muốn máy tính của mình có dung lượng ổ cứng cao,
trong khi 1 năm bạn dùng ở DVD 1-2 lần?Optic Bay sẽ thay thế ổ DVD trong máy MAC của bạn và bạn có thể cắm thêm 1 ổ cứng vào, nâng dung lượng của máy lên nhiều lần. Bạn còn có thể cắm ổ cứng SSD vào Optic Bay để tăng tốc độ cho hệ điều hành một cách rõ rệt.
Mới 100% nguyên box
Bảo hành 1 tháng
Giá: 600.000đ

-----------------------------------------------------------------------------

DVD Optical USB Box - Biến ổ quang máy Mac thành ổ quang gắn ngoài
Box biến ổ quang gắn trong của Macbook / Macbook Pro unibody thành ổ quang gắn ngoài dạng nuốt.
Mới 100% nguyên box
Bảo hành 1 tháng
Giá: 600.000đ
--------------------------------------------------------
Mua 1 bộ: Optibay + DVD box = 1.100.000đ
--------------------------------------------------------