Chung cư Kim Văn Kim Lũ cơ hội mua nhà giá rẻ tại Hà Nội .LH 0902.169.762

Chung cư kim văn kim lũ dt 45 m2:
Tầng 8 căn 28 ban công TB cửa ĐN
Tầng 12 căn 28 ban công TB cửa ĐN
Tầng 12A căn 10 ban công ĐN cửaTB
Tầng 20 căn 28 ban công TB cửa ĐN
Tầng 21 căn 32 ban công TB cửa ĐN
Tầng 23 căn 14 ban công ĐN cửa TB
Chung cư kim văn kim lũ dt 59 m2:
Tầng 3 căn 20 ban công ĐB cửa ĐN
Tầng 14 căn 20 ban công ĐB cửa ĐN
Tầng 16 căn 20 ban công ĐB cửa ĐN
Tầng 19 căn 22 ban công ĐB cửa TB
Tầng 24 căn 0 2 ban công TN cửa TB
Tầng 29 căn 22 ban công ĐB cửa TB
Tầng 39 căn 02 ban công TN cửa TB
Chung cư kim văn kim lũ dt 68 m2:
Tầng 7 căn 36 ban công TB-TN cửa ĐN
Tầng 8 căn 36 ban công TB-TN cửa ĐN
Tầng 16 căn 36 ban công TB-TN cửa ĐN
Tầng 20 căn 06 ban công ĐN-TB cửa TB
Tầng 27 căn 36 ban công TB-TN cửa ĐN
Tầng 31 căn 06 ban công ĐN- TN cửa ĐN
Tầng 33 căn 06 ban công ĐN-TN cửa TB
Tầng 39 căn 06 ban công ĐN-TN cửa TB
Chung cư kim văn kim lũ dt 77 m2:
Tầng 17 căn 30 ban công TB cửa ĐN
Tầng 20 căn 12 ban công cửa ĐN cửa TB
Tầng 22 căn 12 ban công cửa ĐN cửa TB
Tầng 39 căn 12 ban công cửa ĐN cửa TB
Nếu bạn quan tâm đến dự án kim văn kim lũ vui lòng liên hệ:

Minh Tuyết : 0902.169.762 /01662.779.283
Yh:mongdoimattroi_2004

Tag : Chung cư kim văn kim lũ,chung cu kim van kim lu,chung cư ct11 ,mua kim van kim lu,suat ngoai giao kim van,
bán chung cư Kim Văn Kim Lũ, ban chung cu Kim Van Kim Lu, chung cu Kim Văn, chung cu Kim Lũ, , Kim Văn Kim Lũ, Kim Van Kim Lu