gà đá canh nạp tốc độ bo lớn !!! gà win dc 1 cái ở quê !!!
gà 900g chân cẵng xạch xẻ!!!!
gà có sao nói vậy !!! anh em nào qua thì mình sổ cho anh em coi!!!
gà mặt già như trái cà mà cựa thì điếc!!!
bán giá cản mái cho anh em là 350k ( no fix)
fix nữa thì đừng gọi tại nó hơi lùn nên mới bán giá này !!!
ANH EM, XEM QUA NẾU MUA THÌ GỌI KO MUA THÌ UP DÙM ĐỪNG PAM NÀY NỌ TỘI NGHIỆP !!!
CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ!!!!