Hiện mình nhận cọc bầy husky trắng đen và trắng xám, gần 1 tháng tuổi,gồm 4 đực và 2 cái .Ace wan tâm xin liên hệ số: 0993317928. (no SMS).thanks
*Và đây là hình các cún: