Chuối vàng chân trắng . asil lai mỹ . hàng đá tiền win 2 trong dàn nạp . định vô mồi giao khách đá mà h e nó bắn lông nữa . dạo này gặp toàn j đâu bắn lông hoài . bao xổ tẹt ga . gà nặng 1kg05
Giá thanh lý 400k nofix .
Call 0907784788 Long. NO SMS
Đc C4 phạm hùng .q8
HÌnh em nó