Sim Gmobile Tỷ Phú 1
**************************
0996.78.79.78
=2T
0996.78.39.78
=1T5
1 cặp 3T
Xin Liên Hệ:
09.333.78.222