0968.7777.42 1tr1

09.47.47.47.23
2tr2

094.944.9444
4tr4

0937.06.2222
8tr8Bonus: cần tìm sim 10 số 3 mạng chính đuôi 150891 và 211191, ai có hú em luôn ah. Liên hệ: 090.669.6690