Cần bán 1 bé Phóc sóc con gần 2tháng tuổi, đực, cái, màu trắng, vàng, đẹp , thuần chủng, chích ngừa đủ. (Cha Thái, Mẹ Thái) .
Lh: 301/21 Bình long, Bình Hưng hòa A, Bình tân, HCM. Tel: 0909 162 570 ; 016 38 68 48 44