Tuấn 093 bốn 6 7 bảy 7 bảy 3
62/7/23 Trần Bình Trọng, Phường 05, Quận Bình Thạnh

Giao dịch tại nhà or Chợ Tân bình (chợ Tân Bình thì báo trước 1 ngày, mai mang theo)
-----------
Dư ra cái Grip zin cho 5D (mark1)
Hình thức hơi xấu do mòn sơn chứ không bể gì nha (xem hình tham khảo)
Grip = 900k.
lấy thêm khay pin tiểu thì thêm 300k

(máy đã bán, nên mang theo body và pin để test grip nếu có nhu cầu nha)