hotline : 0942.013.013 & 07806.58.58.58
%%-%%-%%-%%-%%-%%-

0967.826.628 = 900k ( phát mãi lộc - lộc mãi phát )

0968.997.688 = 1100k ( vĩnh cữu trường thọ - lộc phát phát )

sim nguyên kích không dính 4

a e kết call pix nhẹ cho a e lấy lộc