Hàng đẹp mà giá lại quá rẻ up cho mọi người thấy ,chúc mua may bán đắt nè.
…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____] – - (Up)– - (SyN) - – (Up)- ░▒▓▓█D
…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-”
…//___//
..//___//
.//___//
______S___________y____________N_______