------------
CHUYÊN THỜI TRANG NAM NHẬP KHẨU
ORIGINAL NHẬP TRỰC TIẾP TỪ USA------------
CẬP NHẬT NHANH HƠN TẠI
http://www.facebook.com/AOS.STORE
http://www.flickr.com/photos/aosstore/------------
Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, AOS Store đã nhập thử nghiệm 1 đợt hàng chính hãng từ Mỹ về cho các bạn
Vì nhập khẩu từ Mỹ nên CHẤT LƯỢNG thì KHỎI PHẢI BÀN NHÉ
Các bạn vui lòng vào link FLICKR để tiện xem hàng hơn

------------
LORDS & LIBERTIES
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 34$ ~ 710.000 vnđ


KR3W
Size: S
Giá AOS STORE : 850.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 54$ ~ 1.134.000 vnđ

Size: S
Giá AOS STORE : 850.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 70$ ~ 1.470.000 vnđ
BURGER AND FRIENDS

Size: S
Giá AOS STORE : 400.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

7th LETTER
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

AMBIG
Size: S
Giá AOS STORE : 300.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 21$ ~ 441.000 vnđ

HAWKE & DUMAR
Size: S
Giá AOS STORE : 400.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 28$ ~ 588.000 vnđ

MASS EXODUS
Size: S
Giá AOS STORE : 400.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 30$ ~ 630.000 vnđ

MASS EXODUS
Size: S
Giá AOS STORE : 400.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 30$ ~ 630.000 vnđ

ANENBERG
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 30$ ~ 630.000 vnđ

ANENBERG
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 30$ ~ 630.000 vnđ

ELWOOD
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 26$ ~ 546.000 vnđ

FLYING COFFIN
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

FLYING COFFIN
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

FLYING COFFIN
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

FLYING COFFIN
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

FLYING COFFIN
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

FLYING COFFIN
Size: S
Giá AOS STORE : 450.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 32$ ~ 672.000 vnđ

DICKIE
Size: 30X30
Giá AOS STORE : 750.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 45$ ~ 945.000 vnđ

ANALOG
Size: S,M
Giá AOS STORE : 600.000 vnđ
---------------
Giá TAG: 55$ ~ 1.155.000 vnđ

---------------
Contact
Phone: 01279.2007.93
Add: 188/28/1 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú