AC nào có sms 0913 53 73 83 giá tốt nhất mình còn báo khách nhé.