:-":-":-":-":-":-":-":-"
Em xin vào thẳng chủ đề chính ạ

09.6666.3.111===>3trieu
09.6666.7.111
===>3trieu
096.68.68.111===>3trieu
096.79.79.111===>3trieu
09.6789.7.111===>3trieu
09.6789.9.111===>3trieu
096.78.78.111===>2trieu
09.6789.8.111===>3trieu
096.79.68.111===>2trieu
096.7997.111
===>3trieu
096.777.9.111===>1tr5
9.66.0.77.111=>1trieu
96.98.68.111=>1trieu
9.666.89.111=>1trieu
9.668.99.111=>2trieu
9.6.777.8.111=>2trieu
9653.99.111=>1,5trieu
9651.99.111=>1,5trieu
96.79.88.111=>1,5trieu
96.79.77.111=>1,5trieu
96.79.78.111=>1trieu
9.6789.5.111=>3trieu
9.6789.3.111=>3trieu
9.678.79.111=>2trieu
9.678.99.111=>3trieu
9.678.78.111=>3trieu
9.66.5.22.111=>1trieu
9.666.79.111=>1,5trieu
9.666.98.111=>1,2trieu
9.69.8.69.111=>1trieu


còn vài em nữa nhưng em chưa kịp đưa lên xin mạn phép đưa mấy em này lên trước

Call:0974370000 có call là có fix,mua nguyên lô là fix ác nữa anh em add nick yahoo:kip_47@yahoo.com giao lưu nhé
Anh em nào đã từng mua sim của em rồi thì bít nhá..toàn sim bình thường nhưng giá bình thường :-|:-|:-|