0909.56.2345

(chỉ phá giá trong 48h nhé)..

Nguyên kích.


Giá chuẩn: 3,99 triệu...............................