0966.1111.59 (Đầu Kép, Tứ 1 Vững chắc, Tiến đều 4 nút 1, 5, 9, không dính 4, 7, nk) giá 2tr.
0969.3333.56 (Tứ 3, Đuôi Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
09159.11102 (Đầu 091 Cổ Kính, Nhất Nhất Không Nhì) giá 2,5tr.
0976.13.1102 (nk) giá 2tr.
0986.23.1368 giá 3,5tr.
Lh: 0904397577