- Main Gigabyte 945 còn rất mới
- CPU : Dual Core E2160
- Ram : 1g
- HDD : 80G ko bad
- DVD rom
- Nguồn Venus
- Case hơi cũ (ko lấy case {- 50K} )
Nguyên thùng đang sử dụng good, mọi chức năng hoàn hảo
Giá : 1tr2 (bao test) 1 tuần
A/E nào quan tâm Alo 0902 448080 Dũng