Cần bán em ip 4 lock 16gb xài sim ghép sóng luc nao cung full 5 vạch , xài như quốc tế, đang chạy ios 6.0.1 , mat trước mat sau leng keng vi co dán , sườn ít xước , đánh giá khoảng 98%.. Giá ra đi 4t9.. Liên hệ 0909229332