0962.31.31.31 == 18tr .

fix nhiệt tình cho a e nào yêu nhiệt tình ^_^
call hùng : 097.2020.012