hình e dual core E5300:nâng cấp dư 2 e như sau:
dualcore E5300 (2,6g/2m/800)
http://ark.intel.com/products/35300
main ECS 945 support core 2 duo
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=16&LanID=0
ddram2 1g
hdd seagate 80g êm good
Dvd Samsung đọc good
máy đang chạy win xp,các ứng sụng văn phòng,game online good
giá bèo nhất 5s:1 triệu 350 ngàn
bao test 1 tuần cho mọi người an tâm
p4 3,2g
main Asus 915
ddram 1g
hdd samsung 40g
ko cd
máy đang chạy win xp à các ứng dụng ầm ầm.
giá:630 ngàn(bao giá 5s)
hình thật:
p4 3,2g: