call 0942.013.013 & 07806.58.58.58
___________lâm___________

0967.29.7789 = 1tr2
0967.632.789 = 900k
0964.05.1789 = 1tr ( 1789 tổng đài viettel )
096.7777.993 = 1tr1
096.7777.285 = 800k
0967.003.113 = 800k
0967.24.42.24 = 800k
0967.944.866 = 800k
0968.997.688 = 800k
0967.34.6886 = 2tr2
0967.82.66.28 = 900k

tất cả sim trên đều nguyên kích