CANON 1D Mark 3 95%. gồm máy, Pin, Sạc, Dây đeo Giá 21tr
CANON 70-300mm IS 99% giá 5tr8
CANON 70-210mm 99% giá 2tr9
Nếu xem 1D3 thì cùng em mang ra Lê Bảo Minh để check shot cho yên tâm.
Hân - 0916 898904
EE1 Hương Giang, Quận 10. Tp.HCM
Không trả lời tin nhắn trả giá, Nếu quan tâm thì cứ đến xem máy, Mình bao test.