Mình vừa xách tay về 1 số áo bên Singapore, giá tag 29 > 33 đồng Sing, mình bán đồng giá 320k hết
Còn 1 số mẫu chưa up kịp
Liên hệ 01203833231 - Chương hoặc fb
https://www.facebook.com/feelunloved
DC: 135 Thích Quảng Đức, P4 Quận Phú Nhuận
S1 Bossini 320k có size S M
S2 Bossini 320k có size S MS3 Bossini 320k có size S MS4 Bossini 320k có size S MCòn 1 số mẫu chưa up kịp
Liên hệ 01203833231 - Chương hoặc fb
https://www.facebook.com/feelunloved
DC: 135 Thích Quảng Đức, P4 Quận Phú Nhuận