Nâng cấp lên laptop nên dư ra 2 em LCD SAMSUNG còn ngon gả lại cho anh em có nhu cầu.
1/ LCD 15" SAMSUNG 510N không bầm, không điểm chết hàng còn ngon, đầy đủ cáp VGA, nguồn. Giá ra đi là 600K

2/ LCD 17" SAMSUNG 713N không bầm, không điểm chết hàng còn ngon, đầy đủ cáp VGA, nguồn. Giá ra đi là 900K

Liên hệ 0983 84 34 94 - 800 Nguyễn Trãi P14, Q5, xéo đối diện cơm gà Đông Nguyên góc Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi