Cần thanh lý
_ Tép fire 1cm2 8k/em. Mua 10 tặng 1
Số lượng: 200 em
_ Tép cam 1cm2 12k/em. Mua 10 tặng 1
Sô lượng: 70 em
5 nhà bằng gáo dừa cho tép buột rêu đã xử lý sạch sẽ, về bỏ vào là chơi
Giá: 50k/gáo
Địa chỉ: 54B Nơ Trang Long F7 Binh Thạnh TPHCM
Đt: 0937 57 56 32
Hình các sp: 1: Tép fire 1cm2, 2: tép cam 1cm2, 3: Nhà bằng gáo dừa cho các pé