Vô mánh nên nâng cấp CPU lên I7 nên cần cho ra đi em Xeon E1230 V2 mới mua được 1 tháng tại Tân Doanh
Box còn đầu đủ
Giá ra đi 4tr8
Giao dịch tại nhà 11/23 Dương Đức Hiền, Tân Phú
0909016497
Thanks mọi người đang xem và sẽ up phụ em 1 tay cho em nó mau đi