_ Mình cn bán li con Iphone 5-32gb Black,likenew 99%, máy phiên bn quc tế.
Hàng xách tay ngun gc Singapore, còn nguyên zin 100%.
Mình mơi active s dng cũng gn 1 tháng thôi.
Ph kin đi theo máy còn đy đũ nguyên hp.
Tình trng máy chưa try xướt còn mi ti 99%.
Mình cn bán e nó hay giao lưu vi các dòng smatphone khác xài,vì mình cũng thích công ngh .
Giá giao lưu em nó 12 triệu 8 .Miễn tiếp cò lái nhé...
Tell:
0938.29.35.72 gp Tấn Phát.
Đa ch: 35/7A Thích Bửu Đăng, phường 1,Qun Gò Vp.