tình hình mình mới về quê đánh được 4 em sdd . ae nao cần thi sms minh nha
20k/1em chim bẫy đấu nha ae
mình TEN trí o q8 0938022960