SỐ 1 ; GÀ CHUỐI LAI 1KG30,50 CHÂN VÀNG 8 MONG ĐEN ĐÁ BO QUỐC TẾ NẠP CHÂN SÂU GIÁ CALL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!SỐ 2 ; ÚA CHÂN VÀNG HAI HÀNG TRƠN 1KIG1 GÀ NẠP GIỎI GAY VÔ MIỆNG LÔNG LIÊN TỤC GIÁ CALLLLLL...................!SỐ 3 GÀ ĐIỀU `1KG2,4O CĂN NẠP CHẶN KHÔN GÀ GIÁ CALL ,,,,,,,,,!

SỐ 4 ; GÀ CHUỐI WIN 2 CÁI CĂN NẠP RẠT HAY ĐÁ CHÂN LÓN GIÁ CALL..........................!


\
SỐ 5 ; GÀ LAI 9LANG3 NẠP TỐC CĂN CHẶN KHÔN GÀ GIÁ CALL.....................................!


XIN LIÊN HỆ SỐ 0938429001 GẶP HOÀNG ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG, QUẬN TÂN PHÚ