chào ae!!!
mình cần bán 2e xanh tím đẹp!!!!
Số 1: xanh tím bổi lỡ nuôi đc 4t chim đẹp móng mỏ đầy đủ không tật lỗi j cả HƠI NHÁT VÌ ÍT TIẾP XÚC kẹp chim đấu lun nha!!!!
giá 300k lun lồng( còn mới nha!!) No fix
Số 2: xanh tím bổi nuôi đc 2 tháng KHÁ DẠN chim đẹp không tật lỗi j cả nha!!! có chơi cánh nhá ae về thúc trứng kiến là ok giá 250k lun lồng còn mới nha!!! Nofix
AE NÀO LẤY CẢ 2 THÌ 500K NHA!!!! KHÔNG NHẬN SMS NHA!! HỢP NHÃN THÌ MUA KO THÌ AE GIAO LƯU. ĐỄ KHÕI MẤT THỜI GIAN 2 BÊN!!!!
ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 12 TRÊN ĐƯỜNG TÂN KÌ TÂN QUÍ QUA LO THIÊU ALO:
SĐT:01889053269