09.666.17.111 giá 2500K , 096.777.0.111 giá 2800K >>>> Giao dịch tại 286 Cộng Hòa , Call : 09-65-84-85-86