Bán em taxi tài tài tử, tài tài tử,
em này đầu 0908 rất chuẩn và không còn
nhiều số dạng thế này nhé mọi người.........

0908.334.334
Giá làm việc:
12tr.
Ae kết call giá fix làm việc nhanh gọn nhé.
Thanks tất cả AE SSC.