mình cần mua đá thạch anh thô, hoặc đã mài, anh em không nhu cầu chơi cần bán alo minh 0903051109, anh em ghé úp phụ mình tay, xin cảm ơn!