do nhu câù công việc nhiều ae làm cửa hàng ko xuaat dc vat vì vây anh em nào cần hóa đơn vat mọi măt hàng thif alo cho mình nha 01626918066
mình chỉ lấy 6% tiền vat thui
a tfrung