Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
1. Chó cái, màu sắc trắng lông sát (rất hiếm), đốm lưỡi, đuôi vót cần câu, xoáy đao, tai dựng, chân màng, thân thiện người, 2,5 tháng tuổi, đã chích ngừa care.
Giá bán: 800 ngàn
2. Chó cái, màu sắc đen, lông sát, xoáy kiếm, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi, chân màng, rất khôn lanh và thân thiện người, 2,5 tháng tuổi, đã chích ngừa care, đang lên tai.
Giá bán: 1 triệu