XIN CHAO AE 5S
GA MINH BUON BAN TREN 5S CUG LAU ROI AE NAO DA CHOI WA GA MIK CUG BIT
GA MIK LA GA BON NHA DO RA DC TUYEN CHON KY LUONG
GA NAO MIK THU CUA R AE CHOI CU YEN TAM
MIK LAM AN LAY UY TINH LAM DAU
UY TINH CUA MINH KO PHAI MOT HAI TRIEU BAC
SDT
0909850756 ty
MS1 GÀ CHUỐI CHÂN XANH LAI 1KG250 BO ĐÁ TỐC ĐÔ RA CHÂN NHƯ BÚA BỔ GÀ RIN 1000% LUN...GIA 800KMS2 GÀ MỸ LAI RỪNG 9LANG 11THANG TUOI BON ĐÁ TIỀN..GIA 1000KAE XEM WA CHO MINH XIN CHU UP NHA.......