090 38 66666 = 155tr

091 70 66666 = 86tr

0965 166666 = 89tr

09 678 66666 = 165tr


Liên hệ Tuấn : 0989.468.468 để có giá hời nhất ^^

Thanks All !