1 Dán màn hình 3G trong (J&K) 10k2 Dán màn hình 3G Mờ (J&K) 10k
3 Dán trong 4 (J&K) 15k
4 Dán mờ 4 (J&K) 15k
5 Dán trong 4 (mosbo ko bao bì) cao cấp 17k
6 Dán mờ 4 (mosbo ko bao bì) cao cấp 17k
7 Dán trong 5 (J&K) 20k
8 Dán mờ 5 (J&K) 20k
9 Dán 3d 4 30k
10 Dán 3D 5 35k
11 Dán 4 lên 5 30k
12 Dán hình 4 25k
13 Dán hình 5 30k
14 Dán 3D Hình 4 (lazer,màu ,nhủ vàng)
15 Dán 3D Hình 5 (lazer,màu ,nhủ vàng) 40k
16 Dán Da 4 35k
17 Dán Da 5 35k
18 Dán Da kim tuyến 4 40k
19 Dán Da Kim Tuyến 5 40k
20 Dán Sườn Da 4/4s/5 25k
21 Dán Sườn da /kim tuyến bộ 5 30k
22 Dán Sườn Dạ Quang 25k
23 Dán nút home Kim loại (1 vĩ 3c) 40k
24 Dán 3D Dạ quang 4 40k
25 iPad 2,3,4 trong 35k
26 iPad 2,3,4 mờ 35k
27 ipad mini trong 30k
28 ipad mini mờ 30k
29 Ipad kim tuyến 30k
30 Ipad Mini trong mosbo (ko bao bì) 35k
31 Ipad Mini mờ mosbo (ko bao bì) 35k
22
Cốc IP ( kích PIN, Không GiẬT C/Ứng )
34000
23
Cáp IP4 zin (dày, dẻo như ZIN)
23000
24
Cáp IP4 loại 1
18000
25
Tai nghe 3g
25000
26
Tai nghe 3gs, 4 tốt
45000
27
Tai nghe 3gs, 4 zin
60000
28
Tai nghe 4s zin
67000
29
Vỏ zin 4/4s
110000
30
Vỏ 4 lên 5
95000
31
Cáp Zin5 Ip ( 8pin)
95000
32
Cáp Ip 5 dài 3M (8pin)
140000
33
Vít mini bake, ngôi sao
95000
34
Vòng bumper nhựa IP5
14000
35
Sạc dự trữ IP, Sony, HTC, Samsung
170000
36
Tai nghe zin 5 có số seri, hộp
170000
Giao Hàng tận nơi
Mọi chi tiết giá, nhu cầu SL Quý Khách vui long CALL
Chúc Quý Khách Làm Ăn Phát Đạt
Mọi người vào trang Web sao xem có GIÁ LẺ :
:http://tudoan7.bumha.com/
https://www.facebook.com/pages/Phụ-Kiện-Iphone/584542174908723?ref=hl