Cần 1000sim rác tomato chưa kích chấp nhận mua cả sim 11số,

LIÊN HỆ:
O967.466.488 / O918.O88.466 / O167.2.25.1325 ♥

NổNổNổNổNổNổNổ