Cần giao lưu con 0977033333 lấy ngũ 66666 hoặc tứ quý 9999 đầu đẹp 0979, 0989, 0988, 0986,0909....(mình bù tiền). sms 0977033333