MS1: Mình cần bán con gà tre chuối khét nặng 8l5.chân thau hai hàng trơn.Ăn 4 thua 1,bán cho ai cần nuôi lại đá lấu chơi .GIÁ 200K LIEN HE:KHOA 0908903587


MS2:Bán thêm em gà mái tre lai,chuối chân trắng hai hàng trơn sạch đẹp.gà cao ráo bổn dữ rất tốt.GIÁ200K {FIC CHO ANH EM NAO NHIET TINH}