MÌNH CẦN THANH LÝ EM GÀ TRE LAI 75 ĐUÔI NGANG TƠ GẦN 7 THÁNG CŨNG GẦN 7LẠNG MAX 9LẠNG. MẶT GIÀ CỰA RA HỖN VÀ GÁY CŨNG GIÀ NHE, BÁN CHO AE NÀO CÓ CÔNG HUẤN LUYỆN E NÓ VÌ E NÓ WA' NHÁT. NHÁT NGƯỜI KHỦNG KHIẾP NÊN BỰC MÌNH MUỐN BÁN. GÀ RẤT ĐẸP VÀ ĐÁ RẤT OK TỐC ĐỘ NẾU E NÓ DÁM CỰ, AE NÀO CÓ GÀ TƠ BẰNG NÓ ĐEM WA THỬ LUÔN NHÉ. GÀ RẤT NHÁT NGƯỜI NHE'... GIÁ THANH LÝ 600K (NO FIX)

LIÊN HỆ: 0934402309 ĐC: 453/KD2 LÊ VĂN SỸ F.12 Q.3 TP.HCM